Svensk hantverkstradition


fd bygg ab

”Finsnickeri och traditionell svensk byggnation.”

– Fredrik Danielsson och Marcus Scherdin

Vad vi gör

Snickerier

Altaner, räcken, staket, spaljéer, trappor, fönster, dörrar, kök, entrétak studio och kontorsmöbler m.m.

Byggarbeten

Ny-, om-, och tillbyggnader. ROT-jobb. Garage, Attefallare, allt inom trä.

kulturbyggnation och byggnadsvård


Vi restaurerar och rekonstruerar äldre kulturellt viktiga byggnader såsom kyrkor, herrgårdar m.m. Byggnadsvård är en viktig del av vår verksamhet byggandet idag.

titta runt för lite inspiration

Bilder från en del av våra projekt finns under fliken referenser.

Vi på FD Bygg AB ingår nu i Stavrex montörsgrupp

https://www.stavrex.se