våra tjänster

snickeri och byggtjänster


Vi utför både finare snickerier och traditionell byggnation

Snickerier

Vi tillverkar snickerier som säljes med eller utan montage allt efter kundens önskemål

Traditionell byggnation

Ny-, om-, och tillbyggnad. ROT jobb. Det mesta förekommande inom bygg.

kulturjobb

Vår specialitet är renovering och restaurering av äldre byggnader och byggnadsdelar. Vi gör arbeten på byggnader som är kulturellt viktiga